2017-11-26 

HOLOWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH

Czas trwania: 16 godzin

Realizowane na podstawie autorskiego programu przygotowanego przez naszą kadrę dydaktyczną wg. wymagań egzaminacyjnych.

Egzamin prowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

Zajęcia prowadzone przez Instruktorów PZMWiNW, Sportów Motorowodnych.

Kurs przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą posiadać uprawnienia do holowania statków powietrznych, jest to kurs dla Ciebie.

Zakres tematyczny:

 1. wiadomości o holowanych za łodziami statkach powietrznych i sprzęcie do holowania;
 2. zjawiska fizyczne w lotach holowanych;
 3. organizacja lotów holowanych;
 4. warunki bezpieczeństwa podczas holowania statków powietrznych;
 5. przygotowanie miejsca startowego;
 6. przygotowanie jachtu holującego;
 7. przygotowanie liny i sprzętu holowanego;
 8. zasady porozumiewania się między holującym a użytkownikiem statku powietrznego;
 9. przepisy w zakresie holowania statków powietrznych.
 10. przygotowanie startu;
 11. podejmowanie statku powietrznego z wody;
 12. podejmowanie na pokład jachtu osoby holowanej;
 13. manewry jachtem holującym, w tym umożliwiające start, loty po prostej, zawracanie, wznoszenie, lot poziomy, zniżanie,
 14. wodowanie, lądowanie;
 15. zakończenie holowania.

Wymagania – 18 lat oraz posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego.

Licencja na holowanie statków powietrznych uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu statków powietrznych.

Po szkoleniu otrzymujemy - zaświadczenie o zdaniu egzaminu.Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254