2021-09-13 

Kurs instruktora pływania

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje 76- godzinny kurs instruktora pływania

 Celem pracy instruktora dyscypliny sportu pływanie jest prowadzenie zajęć treningowych w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego swoich podopiecznych. Instruktor pływania do swoich zajęć wykorzystuje różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, przygotowuje sprzęt i urządzenia sportowe, a także sporządza plan treningowy. Zajęcia może prowadzić zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, w grupach lub indywidualnie. Jest to jedna z najbezpieczniejszych form aktywności fizycznej. Pływanie można uprawiać niezależnie od wieku. Kurs instruktora pływania przygotowuje do pracy w zawodzie z wciąż uaktualnianymi metodami treningowymi, etyką zawodową i przepisami BHP.

Po ukończeniu kursu instruktora sportu- pływanie można podjąć pracę  w charakterze instruktora w różnego rodzaju szkołach pływania, szkołach podstawowych i innych jednostkach.

 

Najbliższy termin: 16 września 2021 r.

Zapisy: 607753756; 690037439; szkolenia@swietokrzyskiewopr.eu

Cena części ogólnej: 300 zł

Cena części specjalistycznej: 1000 zł

 

Zajęcia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS i MZ

Część ogólna:

Instruktor dyscypliny sportu 30 godzin lekcyjnych w module e-learningowym, zakończone egzaminem online. Z tej części zwolnieni są absolwenci absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu lub rekreacji. 

 

Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 36 godzin lekcyjnych:

    Zakres tematyczny

 1. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania.
 2. Technika pływania poszczególnymi stylami pływackimi.
 3. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.
 4. Gry i zabawy stosowane w nauce pływania dzieci.
 5. Ćwiczenia oswajające z wodą.
 6. Formy, środki oraz metody treningowe stosowane w treningu pływackim dzieci.
 7. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.
 8. Zdolności motoryczne i ich znaczenie w nauczaniu pływania.
 9. Podstawy ratownictwa wodnego.
 10. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy Instruktora Pływania.
 11. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach. 
 12. Odpowiedzialność cywilna i karna Instruktora Pływania.
 13. 13. Przepisy pływania FINA.
 14.  Zawody pływackie – organizacja, obowiązki organizatora, przeprowadzenie.
 15.  Samodzielne prowadzenie zajęć nauki pływania.
 16. Struktura wyścigu pływackiego oraz metody obserwacji i analizy.
 17. Samodzielne prowadzenie zajęć pływackich.

 

Praca własna kursanta i samokształcenie - 20 h lekcyjnych - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.

 Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254