2018-04-02 

Zdążyć przed wakacjami, czyli 10- godzinny kurs nauki pływania

Zapraszamy Was od 9 kwietnia na 10- godzinny kurs nauki pływania od podstaw- tak abyś Ty i Twoje dziecko zdążyli przed wakacjami opanować podstawowe techniki pływackie, a przede wszytskim stworzymy Wam możliwość osowojenia się z żywiołem, jakim jest woda. Nasi wykwalifikowani instruktorzy zadbają o Ciebie i Twoją pociechę w tym samym czasie. Co więcej tylko na naszych zajęciach zdobędziesz wiedzę i umiejętności, jak bezpiecznie korzystać z wakacyjnych kąpieli na wodach otwartych. Nauczymy Was, jak w prosty sposób samo- asekurować siebie z wykorzystaniem sprzętu oraz w momencie, kiedy go zabraknie.
Nasze zajęcia odbywają się na krytej pływalni KORAL w Morawicy w każdy poniedziałek, w godzinach 18.30- 19.15. Pamiętaj start już 9 kwietnia. 

Chcesz uczestniczyć w zajęciach sam lub Twoje dziecko? Nie ma żadnych przeciwskazań! Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach- grupa dziecięca oraz grupa dorosła.

Co zabrać na zajęcia? Przede wszytskim dobry humor i chęci- resztę zrobimy za Ciebie :) 
Nie zapomnij również stroju pływackiego, czepka, klapek i ew. okularek pływackich (nie są konieczne) i ręcznika. 

Serdecznie zapraszamy! 
Kadra SŚWOPR

Regulamin zajęć:
1.      Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
2.      Osoba (w przypadku dziecka rodzic/ prawny opiekun) zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, jeśli pojawi się taka konieczność.
3.      Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym: klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepek. Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni ma obowiązek zmiany obuwia na klapki basenowe.
4.      SŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności
5.      SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników w przypadku nie zaksięgowania się opłaty za kurs do 09.04.2018r.
6.      Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty do  09.04.2018r.: 250zł  - całość opłata za 10-godiznny kurs.
7.      Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty.
Opłaty należy dokonać przelewem najpóźniej do 09.04.2018r. W tytule opłaty za kurs należy wpisać:
10_godz_nauka_plywania imię i nazwisko uczestnika na rachunek
bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460
8.      W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od SŚWOPR, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez sms.
9.      Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
10.     Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez SŚWOPR czasie. SŚWOPR odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.
11.     W trakcie zajęć dziecko ma obowiązek dyscypliny wskazanej przez instruktora/ trenera prowadzącego zajęcia.
12.     Opłata za zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
13. Terminy zajęć uwzględniające 1 nieobecność uczestnika:
09.04
16.04
23.04
07.05
14.05
21.05
28.05
04.06
11.06
18.06
KAŻDY PONIEDZIAŁEK godz.18.30 Kryta Pływalnia Koral Morawica, ul. Szkolna 6 26-026 Morawica

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 690037439.Wróć

KONTAKT

Hala Sportowa w Bilczy
ul. Szkolna 1, 26-026 Bilcza
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254