2018-06-12 

Egzamin DRAGONA

W dniu 08.06.2017 zespół Paweł i Dragon zdali egzamin terenowy klasy ), podczas sesji egzaminacyjnej w Gdańsku. Egzamin klasy 0 upoważnia do podejścia w ciągu 12 miesięcy do egzaminu terenowego klasy 1, uprawniającego do udziału w akcjach poszukiwawczych. Egzaminy psów ratowniczych terenowych przeprowadzane są obecnie również przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych (WSSGR) Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu. Zasady egzaminowania ratowniczych psów poszukiwawczych specjalności określa Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. Egzamin klasy 0 składa się z testu zachowania psa w stosunku do człowieka oraz próby poszukiwawczej. Test zachowania się psa w stosunku do człowieka składa się z dwóch elementów. Pierwszy rozpoczyna się podejściem przewodnika z psem na smyczy do egzaminatora i przywitaniem się. Egzaminator bawi się z psem kilka minut po czym odchodzi na odległość około 10 metrów i kładzie się na ziemi. Przewodnik zwalnia psa ze smyczy i kieruje go do pracy. Pies powinien oznaczyć zlokalizowaną osobę, czyli w czytelny sposób zasygnalizować przewodnikowi znalezienie człowieka. Drugi element testu polega na pozostawieniu psa przywiązanego na luźnej smyczy i odejściu przewodnika. Egzaminator podchodzi do psa i ma odwiązać go, przejść z nim i przywiązać w innym miejscu. Pies nie może zachować się agresywnie ani przejawiać strachu, a tym bardziej paniki. Podczas próby poszukiwacze egzaminu klasy 0 na psa terenowego ukrytych jest trzech pozorantów (jeden z nich jest przy ścieżce 150 metrowej, dwóch w sektorze o wielkości 5ha). Egzaminator wręcza przewodnikowi mapę terenu i zapoznaje z sytuacją. Maksymalny czas poszukiwań wynosi 40 minut. Próba poszukiwawcza klasy 0 zostaje zaliczona jeżeli pies maksymalnie raz oznaczy fałszywie oraz maksymalnie jeden pozorant nie zostanie odnaleziony.Wróć

KONTAKT

Hala Sportowa w Bilczy
ul. Szkolna 1, 26-026 Bilcza
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254