2018-10-20 

XII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

„Między pasją a niewolnictwem. Praca w NGO” - było to hasło przewodnie XII Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. 

Tak ważne spotaknie dla organizacji pozarządowych organiozwane przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. To jedno z ważniejszych wydarzeń w roku kalendarzowym dla naszych NGO i oczywiście nie mogły się odbyć bez aktywnego udziału naszych Prezesów, którzy chętnie dyskutowali o codzinnych problemach, z ktorymi borykają się przedstawiciele trzeciego sektora.

Uczestnicy spotkania w formule debaty oksfordzkiej, której sekretarzem była nasza wiceperezes Karolina Kasprzycka rozmawiali o wolontariacie i etatowej pracy w organizacjach. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach podstawą działania organizacji pozarządowych jest praca społeczna. Niestety bez oparcia się na pracy etatowej bardzo trudno jest osiągnąć odpowiednią jakość i ciągłość działań na rynku przepełnionym prywatnym sektorem. Dyskutowano m. in. o tym, gdzie przebiega granica, po przekroczeniu której organizacja pozarządowa staje się biznesem. W sytemie "pustego krzesła" poznawali zasady funkcjonowania ekonomii społecznej – rozmawiali m. in. o tym, jak organizacje pozarządowe działające w tej sferze stają się “nową formą prowadzenia biznesu”. 

Co więcej przedstawiciele ŚWOPR jak zawsze postawili na edukację, dzięki czemu nasi świętokrzyscy społecznicy, powtórzyli i udoskonalili swoje umiejętności z pierwszej pomocy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.  

Przed świętokrzyskimi NGO'sami kolejne 365 dni ciężkiej i efektywnej pracy dla rozwoju społeczeństwa.
Wszytskim życzymy powodzenia!Wróć

KONTAKT

Hala Sportowa w Bilczy
ul. Szkolna 1, 26-026 Bilcza
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254