Bezpieczna woda/Bezpieczny lód

Bezpieczna Woda / Bezpieczny Lód

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Targami Kielce w 2015 roku podjęło inicjatywę organizacji projektów: „Bezpieczna woda” (kwiecień – maj) oraz „Bezpieczny lód” (grudzień) skierowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Kielce oraz Województwa Świętokrzyskiego.

Realizacja całego projektu odbyła się na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce. Pierwszą częścią warsztatu była prelekcja dotycząca prawidłowego zachowania na obszarach wodnych, mająca na celu eliminacje ryzyka wystąpienia wypadku. Edukacja została poszerzona o sposób przeprowadzania rozmowy z dyspozytorami służb ratunkowych wraz z utrwaleniem numerów telefonów do tychże jednostek.

Ponadto dzieci miały możliwość zobaczenia symulowanych akcji ratowniczych z użyciem sprzętu specjalistycznego: koła ratunkowego, rzutki ratunkowej, pasa ratowniczego typu węgorz oraz bez sprzętu. Po zakończeniu pierwszej części dzieci zostały podzielone na 20-osobowe grupy, gdzie w trakcie  90-minutowych zajęć, każde z dzieci przystąpiło do praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy.
Na fantomach uczniowie opanowali resuscytację krążeniowo-oddechową, dodatkowo uzyskali niezbędną wiedzę: jak należy postępować w razie wystąpienia wypadku na różnych płaszczyznach np. w domu, na wodzie czy ruchu drogowym. Każde z dzieci uczestniczyło w prezentacji i nauce użycia tlenu medycznego, zapięcia poszkodowanego na deskę ortopedyczną, użycia defibrylatora i opatrywania ran.

Kolejnym etapem części praktycznej było zapoznanie ze sprzętem wykorzystywanym do działań ratowniczych oraz naukę węzłów wykorzystywanych w ratownictwie wodnym.

Miło nam poinformować, że w pierwszej edycji projektu „Bezpieczna woda”
odbywającego się w kwietniu i maju 2015 r. zaufało nam 8 szkół, a przydatną wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobyło 455 uczniów pod opieką 26 nauczycieli.

W dniach 7-8 grudnia 2015 r. zrealizowaliśmy projekt „Bezpieczny lód”, który był skierowany do uczniów w wieku od 7–go do 18-tego roku życia z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Tutaj zaufało nam już 1000 uczniów wraz z 50 opiekunami. Projekt przypomniał im o niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą okres zimowy. Dzieci dowiedziały się jak uniknąć wypadków na cienkim lodzie oraz stoku narciarskim. Co więcej nauczyły się działań praktycznych tj. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie z osobą wychłodzoną, opatrywania ran, czy wykonanie węzłów ratowniczych. Zdjęcia Bezpieczny Lód 7.12.2015

W kwietniu i wrześniu 2016 r. zrealizowaliśmy kolejną edycję projektu „Bezpieczna woda”. W dniach 11-14 kwietnia Centrum Kongresowe Targów Kielce gościło 2 500 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Dzieci czynnie uczestniczyły w szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz dowiedziały się jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Zajęcia przebiegały według schematu z roku poprzedniego, a innowacją było wykorzystanie defibrylatorów do resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Oprócz części warsztatowej organizatorzy przygotowali dla dzieci część artystyczną. Młodzi mieszkańcy świętokrzyskiego mieli okazję spotkać się z reprezentantami drużyn VIVE Tauron Kielce, Effector Kielce, Korona Kielce, sportowcem Krystianem Herbą oraz artystami Anią Wileńską z Małych Gigantów, Agnieszką Marczak i Klub Karate Morawica.
Zdjęcia Bezpieczna woda 11.04.2016
Zdjęcia Bezpieczna woda 12.04.2016
Zdjęcia Bezpieczna woda 13.04.2016
Zdjęcia Bezpieczna woda 14.04.2016

Wrzesień 2016 obfitował tylko w jeden dzień warsztatów, który zgromadził 600 uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego. Jego treści dotyczyły wszelkich zasad bezpieczeństwa na każdej płaszczyźnie życia codziennego dzieci i dorosłych. Warsztat praktyczny dotyczył postępowania w trakcie wypadków, doznanych urazów, zatruć, wystąpienia sytuacji niebezpiecznej i zagrażającej życiu ofiary jak i ratownika.
Zdjęcia Bezpieczna woda 27.09.2016

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Targi Kielce mają nadzieję, że w najbliższych latach projekt będzie mógł być kontynuowany.