Kurs Instruktora dyscypliny sportu – pływanie

OGŁASZAMY NABÓR NA KURS INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU – PŁYWANIE!!!

Dwuetapowe szkolenie z zakresu nauczania i doskonalenia technik pływackich.

I etap – część teoretyczna, po zaliczeniu której uczestnik otrzymuje tytuł Instruktor Sportu. Składa się ona z 50 godzin pracy własnej uczestnika z materiałami szkoleniowymi przekazanymi przez Organizatora kursu (tzw. e – learning). Na podstawie przekazanych Uczestnikom materiałów przeprowadzony zostanie egzamin pisemny z części teoretycznej, którego zaliczenie jest warunkiem otrzymania tytułu Instruktor Sportu oraz zakwalifikowania uczestnika do kolejnego etapu szkolenia. Z I części szkolenia zwolnieni są absolwenci kierunku wychowanie fizyczne lub instruktorzy innych dyscyplin sportowych, po okazaniu stosownych dokumentów.

II etap– część specjalistyczna z dyscypliny pływanie, składająca się z 72 godzin zajęć teoretyczno – praktycznych realizowanych na pływalni.
Część specjalistyczna rozpoczyna się egzaminem wstępnym na dystansie 200 m stylem zmiennym. W tej części szkolenia przeprowadzona zostaje analiza technik pływackich Uczestników z uwzględnieniem przepisów FINA oraz korekta błędów. Uczestnicy poznają w tej części szkolenia mechanizm budowy lekcji pływania, ćwiczenia odpowiednie dla poszczególnych stylów pływackich, są wprowadzani w tajniki pływania sportowego, podstawy treningu, a także poznają zawód Instruktora Pływania od strony obowiązujących przepisów prawa. Po zrealizowaniu całego programu szkolenia (który w szczegółowej postaci zostanie zaprezentowany Uczestnikom na pierwszych zajęciach) Uczestnicy podchodzą do egzaminu praktycznego z nauczania i doskonalenia technik pływackich, podczas którego uczą pływać osoby w różnym wieku, które na co dzień szlifują swoje umiejętności pływackie w naszej placówce. Po pozytywnym złożeniu wszystkich egzaminów, Uczestnicy zostają skierowani na praktyki w ilości 28 godzin, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności w klubach, basenach, czy szkółkach pływackich, czyli wszędzie tam gdzie prowadzona jest nauka pływania.

Po złożeniu dziennika praktyk Uczestnik otrzymuje:

Legitymację Instruktorską

Pierwsze zajęcia planowane na niedzielę 03.09.2017r. godz. 9.00 Hala Bilcza kolejne zjazdy zgodnie z harmonogramem i indywidualnymi potrzebami uczestników.

Z uczestnikami zostanie ustalony dalszy plan spotkań.
Zgłoszenia do 28.08.2017r. pod numerem telefonu: 690 037 439 lub na adres e-mail: szkolenia@swietokrzyskiewopr.eu

Cena kursu: część teoretyczna: 200zł
Część praktyczna: 900zł

ZAPRASZAMY!