2021-01-01 

Składka 2021

Składki członkowskie, a ratownictwo wodne

Tuż po 1 stycznia każdego roku ratownik wodny staje przed dylematem składki członkowskiej w podmiocie uprawinonym do wykonywania ratownictwa wodnego. Czy należy ją płacić? Dlaczego? Po co? Na co są przeznaczane te pieniądze skoro mam szkolenia, za które uiściłem opłatę?

By rozwiać wszelkie wątpliwości, czy skladki należy płacić przypominamy treść Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o

ust. 5 

ratowniku wodnym – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1115) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;

Od 1 stycznia 2019r. listę podmiotów uprawnionych do wykonywania ratwonictwa wodnego znajdą Państwo w Rejestrze Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne pod linkiem https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ wpisując konkrete dane podmiotu możecie Państwo zweryfikować jego wiarygodność.

Podsumowując by wykonywać zawód ratownika wodnego i móc pracować w charakterze ratownika wodnego należy być członkiem podmiotu uprawinonego. Każdy podmiot (stowarzyszenie, fundacja itp.) sam rokreśla warunki, jakie należy spełnić by być ich członkiem, te informacje znajdziemy w statucie organizacji.
Ponad 98% to składki członkowskie.

Na co są przeznaczane składki? 

W ŚWOPR przeznaczamy je na samodoskonalnie naszych ratowników, dzięki czemu możecie:

- korzystać z naszych bezpłatnych szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu na międzynarodowych standardach 

- wypożyczać nieodpłatnie sprzęt

- otrzymujecie możliwość atrakcyjnych wyjazdów 

- promocyjnych cen odzieży

- budować strefę profilaktyki bezpieczeństwa województwa świętokrzyskiego

- uczestniczyć w międzynarowodowych wydarzeniach takich jak WEAR IT Poland!

Serdecznie zapraszamy do ŚWOPR!Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254