WA Dorośli

Wodna Akademia Dorośli to zajęcia dwusemestralne z cyklu "na naukę nigdy nie jest za późno".
By podjąć wyzwanie zdobycia nowych umiejętności na basenie każdy z Pańtwa znajdzie jedną godzinę w tygodniu, a tym samym pozwoli na wzrost swojego bezpieczeństwa i poprwę zdrowia.

Nasze wyjatkowa kadra edukacyjna, która regularnie zgłębia swoją wiedzę i śledzi nowinki pomagające opanować tą jakże trudną umiejętność, jaką jest pływanie czeka na każdego z Was. Podejumjemy wyzwania Waszej nauki, doskonalenia oraz poprawy techniki pływckiej.

Z nami osiągniecie wymarzony cel. Zajęcia na basenie pozwolą na opanowanie nowej umiejętności, modelacje sylwetki, pozbycie się zbędnych kilogramów oraz wzrost bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

ZAJĘCIA CZWARTKOWE

Terminy naszych spotkań
wrzesień- styczeń = Semestr I 
luty- czerwiec = Semestr II

MIESIĄCCzw.Czw.Czw.Czw.Czw.
WRZESIEŃ 12 19 26
PAŹDZIERNIK 3 10 17 24 31
LISTOPAD 7 14 28
GRUDZIEŃ 5 12 19
STYCZEŃ 9 16 23
LUTY 13 20 27
MARZEC 5 12 19 26
KWIECIEŃ 2 16 23 30
MAJ 7 14 21 28
CZERWIEC 4 15

Zajęcia odbywają się w czwartkich w godzinach: 19.00- 19.45

 Opłaty zajęcia czwarkowe:

rocznaza I semsetrza II semestr
Absolwenci poprzednich kursów ŚWOPR 725zł 385zł 405zł
Nowi kursanci 840zł 448zł 476zł

ZAJĘCIA WTORKOWE

Terminy naszych spotkań 
listopad- luty = Semestr I 
marzec- czerwiec = Semestr II

Zajęcia wtorkowe

MIESIĄCWt.Wt.Wt.Wt.
LISTOPAD 19 26
GRUDZIEŃ 3 10 17
STYCZEŃ 7 14 21
LUTY 11 18 25
MARZEC 3 10 17 24
KWIECIEŃ 7 21 28
MAJ 5 12 19 26
CZERWIEC 2 9 18

odbywają się we wtorki w godzinach: 19.00- 19.45

Kliknij i zapisz się na zajęcia liczba miejsc ograniczona.

Opłaty zajęcia wtorkowe:

rocznaza I semsetrza II semestr
Absolwenci poprzednich kursów ŚWOPR 550zł 300zł 300zł
Nowi kursanci 625zł 345zł 345zł

20- godzinny kurs nauki pływania (od 7.01.2020)

roczna
Absolwenci poprzednich kursów ŚWOPR 450zł
Nowi kursanci 500zł

 Zapisy na 20-godzinny kurs nauki pływania dorosłcyh


REGULAMIN WODNEJ AKADEMII DLA DOROSŁYCH

 1. Zajęcia Wodnej Akademii ŚWOPR trwają zgodnie z zamieszczonym harmonogramem w trakcie roku szkolnego 2019/2020.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 3. Osoba zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, w przypadku pojawienia się takiej konieczności.
 4. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym: klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepek.
 5. SŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w danym semestrze. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia nieobecności na 1 zajęciach w ciągu semestru po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez sms lub email. Uczestnik zajęć ma prawo odrobić tylko zgłoszone nieobecności. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie wyznaczonym przez SŚWOPR.
 6. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników w przypadku nie zaksięgowania się opłaty za kurs, najpóźniej do:
  -zajęcia czwartkowe: 15 września/lutego (w przypadku II semestru),

  - zajęcia wtorkowe: 26listopada/ 10marca (w przypadku II semestru).   

 7. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty: Opłaty należy dokonać przelewem w tytule opłaty za kurs należy wpisać: WODNA AKADEMIA imię i nazwisko uczestnika na rachunek bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460
 8. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od SŚWOPR, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez sms.
 9. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu uczestnik odpowieada samodzilnie.
 10. Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez SŚWOPR czasie. 
 11. Zajęcia trwają 45minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym. Uczestnik jest zobowiązane być na zajęciach punktualnie. Wejście do szatni następuje poprzez wydanie kluczyka od instruktora/trenera WA. Na 10minut przed rozpoczęciem zajęć.
 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem Państwa dziecka lub podopiecznego w zajęciach Wodnej Akademii SŚWOPR Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszanie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 25-362 Kielce, ul. Zagórska 182a; NIP: 6572912857. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mai:biuro@swietokrzyskiewopr.eu
 13. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z zajęć i umieszczania ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz wykorzystywania do innych akcji marketingowych.
 14. SŚWOPR zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie i opłatach z uprzedzeniem rodziców/opiekunów Dziecka w razie zmiany obowiązujących regulaminów i cennika na obiekcie, na którym odbywają się zajęcia.
 15. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo i obowiązek rozstrzygać trenerzy WA.
 16. Zajęcia odbywają się odpowiednio: 1 w tygodniu w każdy czwartek w godz. 19.00-19.45 lub wtorek 19.00-19.45 (obowiązuje jeden- wybrany dzień zajęć)
 17. Opłata za zajęcia odpowiednio wynosi i jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 

Wróć

KONTAKT

Hala Sportowa w Bilczy
ul. Szkolna 1, 26-026 Bilcza
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254