Fundusze Europejskie

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w partnerstwie ze Związekiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecką z siedzibą w Kielcach rozpoczyna nabór do projektu Pracownik turystyki. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt daje możliwość nieodpłatnego uzyskania zawodu ratownika wodnego osobom pełnoletnim, które zamieszkują teren województwa świętokrzyskiego.

Na projekt składa się wzięcie udziału w kursach:

- Zajęcie przygotowawcze doskonalące pływanie (40h) + szkolenie Ratownik wodny (63h) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

- Kurs sternika motorowodnego (20 h) wraz z egzaminem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (66h) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

W razie pytań i chęci uczestnictwa w projekcie zapraszamy do kontaktu: 607753756; 690037439

Dokumenty ds. rekrutacji (załącznik nr. 1,2,3,4,5 ) należy pobrać, uzupełnić i dostarczyć do biura projektu dorgą elektrnoczną na e-mail: 

Potwierdzenie kwalifikacji do projektu odbywa się drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną (bezpośredni kontakt ze zgłoszonymi). W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc pierwszeństwo wsparcia uzyskają osoby o większej ilości punktów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Projektu.

Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254